Política de privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?

Identitat: Hostal de Mura — Marina Marmol Torres

Domicili social: Joan Alavedra, 5 08278 Mura (Barcelona)

C.I.F nº:45494171D

Email: hostaldemura@hotmail.es

Telèfon: (+34) 93 8318040

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem la informació que ens facilita l’usuari amb la finalitat de gestionar les sol·licituds d’informació realitzades a través del Lloc web, enviar-li comunicacions sobre novetats  de l’Hostal de Mura que puguin ser del seu interès (també via electrònica/App de mòbil whatsapp) i, si escau, la compra online dels productes que apareixen en el nostre Lloc web.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió per l’usuari.

Ara bé, les dades personals dels usuaris que contractin productes a través del Lloc web, es conservaran durant el termini mínim de sis anys de conformitat amb la normativa comptable.

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de dades és el consentiment de l’usuari prestat mitjançant l’acceptació de la clàusula de tractament de dades.

En els formularis del Lloc web, serà necessari que l’usuari empleni els camps marcats com a “obligatoris”. Si no es faciliten totes les dades de caràcter personal requerits per l’Hostal de Mura, podria implicar una incompleta atenció de la sol·licitud requerida o, si escau, de la reserva realitzada, la compra  o incripció a esdeveniment.

L’usuari haurà de comunicar a l’Hostal de Mura les seves dades personals actuals a fi que la informació continguda en els seus fitxers estigui actualitzada i sense errors.

L’usuari té dret a revocar el seu consentiment a qualsevol moment sense que això afecti de forma retroactiva al tractament de dades personals realitzat fins a aquest moment.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades personals no es cediran a tercers

Per la compra de qualsevol producte a través del Lloc web, les dades de l’usuari podran cedir-se a les empreses de missatgeria i logística tals com ASM, DHL EXPRESS, NACEX,SEUR,  GLS o PUNT PACK, per poder dur a terme el lliurament i/o devolució dels productes.

Així mateix, en el cas d’acords en pagaments de serveis l’Hostal de Mura podrà comunicar les dades dels usuaris a la seva entitat bancària perquè puguin realitzar la correcte gestió del cobrament/abonament.

Altres empreses del grup per a fins administratius interns.

Per a les comunicacions comercials, l’Hostal de MURA  tenen contractat el servei amb MAILCHIMP a l’empara de l’acord EU-US Privacy Shield

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

Qualsevol usuari té dret a obtenir confirmació sobre si l’Hostal de Mura estem tractant dades personals que els concerneixin o no.

L’usuari pot exercir el seu dret d’accés a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva cancel·lació o supressió quan les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

L’usuari podrà sol·licitar la limitació i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

L’usuari podrà exercitar els drets referits anteriorment, en els termes i condicions prevists en la legislació vigent, al domicili social de l’Hostal de Mura o sol·licitar-ho mitjançant correu electrònic a hostaldemura@hotmail.es

En el cas que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o obtenir major informació referent a qualsevol d’aquests drets, pot acudir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es – C/ Jorge Juan, 6 de Madrid).